เว็บไซต์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และสมาคมการค้ามันสำปหลังไทย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังออนไลน์ >> วันเสาร์ 29 สิงหาคม 2558  GMT+7
logo-ttta           

มันเส้นยุคใหม่

พิมพ์

 

ท่าเรือเหลียนหยุนกั่ง ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกมันเส้นไทยไม่รู้จักไม่ได้ เพราะเป็นข่าวดังตั้งแต่ปลายปี 2554 – ปัจจุบัน เรื่องห้ามขนถ่ายสินค้ามันเส้นไม่บรรจุกระสอบยังท่าเรือเหลียนหยุนกั่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนไทยได้เข้าพบหารือกับภาครัฐและผู้บริหารท่าเรือฯ ที่ประเทศจีน และเจรจากับทูตการค้าจีนในประเทศไทยให้ช่วยผลักดัน ให้ท่าเรือฯ ผ่อนผันการขนถ่ายสินค้ามันเส้นไม่บรรจุกระสอบออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต/ส่งออกมันเส้นอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาล แต่ไม่ได้ผล ขณะนี้ท่าเรือยังยึดถือคำสั่งเดิม ห้ามขนถ่ายสินค้ามันเส้น และผู้นำเข้า/โรงงานยังไม่สามารถขอใบอนุญาตขนถ่ายสินค้ามันเส้นไม่บรรจุกระสอบยังท่าเรือเหลียนหยุนกั่ง ได้ข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังจัดคณะไปเจรจากับรัฐบาลจีนในปลายเดือนมิถุนายนศกนี้ ก็ต้องรอดูว่าผลการเจรจาจะมีข่าวดีหรือไม่? น่าจะไปเร็วกว่านี้ แต่ .... ก็โอเค ไปช้ายังดีกว่าไม่ได้ไป

ในโลกปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้ส่งออกมันเส้นไทยต้องยอมรับความจริงว่า การขนถ่ายสินค้ามันเส้นส่วนใหญ่เกิดฝุ่นมาก สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม แถวศรีราชาและบางปะกง ในประเทศของเราเองยังมีปัญหาการร้องเรียนเรื่องฝุ่น ดังนั้นต้องคิดถึงใจเขาใจเรา เราเป็นผู้ขายสินค้าได้ประโยชน์ เมื่อเขามีปัญหา ผลกระทบก็ต่อเนื่องถึงเราด้วย ถ้าเราอยากขายของต่อ เราก็ต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่เขาต้องการ มิเช่นนั้นแล้ว เขาก็คงไปซื้อกับคนอื่น (ประเทศอื่น หรือใช้ธัญพืชอื่นๆ แทน)

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มูลนิธิกองทุนมันสำปะหลังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายให้นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช ประธานคณะทำงานถ่ายทำวีดีโอการผลิตมันเส้นของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม และผู้บริหารมูลนิธิกองทุนฯ อีกหลายท่าน เดินทางไปประเทศเวียดนามและกัมพูชา เพื่อถ่ายทำการผลิตมันสับมือ และท่านได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนไทยรณรงค์การผลิตมันเส้นคุณภาพดี ชิ้นใหญ่ ฝุ่นน้อย โดยการดัดแปลงจานในเครื่องโม่มัน และตะแกรงร่อน มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในแผ่นดีวีดี ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร สหกรณ์ต่างๆ และลานมันนำไปผลิตมันเส้นคุณภาพดี สนองตามความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการค้ามันเส้นในปัจจุบันและอนาคต ขอขอบคุณอนุโมทนา สาธุ ท่านและกรรมการมูลนิธิกองทุนฯ ทุกท่าน ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และเศรษฐกิจของประเทศ

อีกท่านหนึ่งไม่พูดไม่ได้ นายสมชาย ศรีตระกูล คณะทำงานถ่ายทำวีดีโอการผลิตมันเส้นของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์มันสำปะหลังครบวงจรเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตหัวมันระบบใหม่ในไร่ มีลานมัน โรงอัด ขายมันเส้นภายในประเทศ เป็นผู้ส่งออก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศ ท่านให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 1981 ประเทศไทยเริ่มผลิตมันเม็ดแข็ง (Hard Pellets) แทนมันเม็ด (Native Pellets) ซึ่งสร้างปัญหาฝุ่นขณะขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือในสหภาพยุโรป มันเม็ดแข็งสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นให้กับผู้ซื้อเป็นที่พอใจระดับหนึ่ง ทำให้ในปี 1989 สหภาพยุโรปซื้อมันเม็ดแข็งจากไทยกว่า 9 ล้านตัน ท่าเรือเหลียนหยุนกั่งมีปัญหาฝุ่นกับมันโม่ไทย หากพวกเราอยากรักษาตลาดมันเส้นจีนก็ต้องผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ คุณภาพดี ฝุ่นน้อย ปัจจุบันการค้าต้องแข่งขันกันทีคุณภาพ ไม่ขายแข่งตัดราคากัน เพราะตลาดจีนยังมีความต้องการในระดับสูง และคนจีนรู้ว่าสินค้าของผู้ส่งออกไทยรายใดคุณภาพเป็นอย่างไร ?

 

ท่านยังให้ความรู้การผลิตมันเส้นในอดีตว่า จานโม่ได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยตลอดจาก 92 ซม. เป็น 102 และปัจจุบัน 122 ซม. จานโม่เจาะรู เพื่อโม่หัวมันเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนวิธีการผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ให้เปลี่ยนจานจากจานรูเป็นจานใบมีดเฉียง ปรับรอบการหมุนให้ช้าลง ค่าเปลี่ยนจานไม่เกิน 50,000 บาท ท่านแจ้งเพิ่มเติมอีกว่า มีแนวคิดตรงกันกับคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช และกลุ่มส่งเสริมการผลิตมันเส้นสับมือ และมันเส้นชิ้นใหญ่ คุณภาพดี แต่ก็มีลานมันบางรายไม่เห็นด้วยในการผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ โดยให้ความเห็นว่า ไทยมีเครื่องโม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตมันเส้นได้ในปริมาณมาก ปัจจุบันยังสามารถผลิต ขาย ส่งออกไปจีนได้ ทำไมต้องถอยหลังเข้าคลอง ไปผลิตมันสับมือ ซึ่งจริงๆ แล้ว กลุ่มส่งเสริมฯ มีความตั้งใจให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลลานมัน สามารถเพิ่มมูลค่าหัวมัน โดยใช้แรงงานเกษตรกรผลิตมันสับมือในไร่ แล้วขนออกมาขายลานมัน อีกทั้งยังเป็นทางระบายหัวมัน เมื่อเกษตรกรมีความจำเป็นต้องขุดหัวมัน ไม่ให้หัวมันล้นโรงแป้ง/ลานมัน ส่วนลานมันก็เปลี่ยนจานรูเป็นจานใบมีดเฉียงผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ขาย ผู้ส่งออกรวบรวมส่งออกไปประเทศจีนต่อไป ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ Win Win กันทุกคน

นายวันชัย วิริยาทรพันธุ์ (เสี่ยเล็ก) รองเลขาธิการสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ผู้ผลิตมันเส้นคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศมาหลายปี เป็นลานมันที่มีคนต่างชาติไปดูการทำงานมากที่สุด ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มส่งเสริมฯ การผลิตมันเส้นคุณภาพดี ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับลานมันทั่วไปว่า หัวมันที่จะเข้าเครื่องโม่ ต้องใช้ตะแกรงร่อนดินทรายออกก่อน มันเส้นที่โม่แล้วให้ผ่านตะแกรงแยกขนาด มันเส้นชิ้นใหญ่ส่งขายผู้ส่งออก ชิ้นเล็กขายไปโรงงานอาหารสัตว์ ส่วนพื้นลานมันต้องเรียบ (ขัดมัน) จะทำให้ฝุ่นแป้งตกค้างในลานมันน้อย ท่านเปรียบเทียบว่าฝุ่นบนกระจก เช็คออกได้หมดง่าย ฉันใดก็ฉันนั้น พื้นลานมันยิ่งเรียบก็มีฝุ่นแป้งติดน้อย ส่วนพื้นลานเก่าหรือพื้นลานหยาบ เวลาใช้รถดันรวมกอง ชิ้นมันเส้นจะถูกขูดไถไปกับพื้นลาน ทำให้มันเส้นที่แห้งแตกละเอียดเป็นฝุ่นผง เกาะติดอยู่บนพื้นลานมันจำนวนมาก ส่วนรถกลับ (พลิก) มันที่ทำงานในลานมันก็ต้องมีตัวกันล้อรถเหยียบมันเส้นที่ตากบนลานมัน

 

ท่านที่สนใจแผ่นดีวีดี สามารถขอได้ที่มูลนิธิกองทุนมันสำปะหลัง คุณวันดี พิมพา โทรศัพท์ 0-2234-4724 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายมันสำปะหลัง – รายงาน

Comments

0 Kaylene 2015-08-08 22:58 #2
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

Feel free to surf to my blog - cheap
nfl jerseys free shipping: http://www.bonnieblanchard.com/media/pops/jerseys.html
Quote
0 ร่วมด้วยช่วยกัน 2012-06-25 08:03 #1
จัดคณะไปจีนในปล ายเดือนมิถุนายน ศกนี้ ที่จริงน่าจะไปเ ร็วกว่านี้เรือผ ู้ส่งออกรายคน ไปถึงเข้าท่าไม่ ได้เสียหายมากโข
เห็นด้วยอย่างยิ ่ง เรื่องเปลี่ยนชิ ้นใหญ่ขึ้น เดี๋ยวนี้มันไทย ไม่ได้ทิ้งห่างม ันเพื่อนบ้านเท่ าไรเลย :o
Quote

Add comment


Security code Refresh

Templates WordPress
Templates WordPress