This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Wednesday 26 November 2014  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

เรื่องของ “เส้น”

Print

ดูเหมือนจะเป็นอาถรรพณ์รัฐบาลไทยไปแล้ว กับอาการ “เกาเหลา” ในทีมเศรษฐกิจคู่แล้วคู่เล่า ที่ไม่นิยม “กินเส้น” กัน ล่าสุดก็เป็นคู่ของ “หม่อมอุ๋ย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กับ “บิ๊กนมชง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่กำลังบริโภค “เมนูฮิต”

แต่อย่างไรก็ตามเรื่อง “เส้น” ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นเรื่องของ “มันสำปะหลังเส้น” ตามคิวที่ พล.อ.ฉัตรชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้นปี 2557 (ฉบับที่ 2)

โดยอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกลางฯ ที่ได้ออกไปตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบตลาดมันสำปะหลังสด และมันเส้น พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวในด้านปริมาณ และป้องกันการนำหัวมันสำปะหลังสดจากต่างประเทศมาสวมสิทธิในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังของรัฐบาล  

อย่างไรก็ตาม ก็มีเสียงสะท้อนในวงการผู้ทำธุรกิจมันสำปะหลังแทบทุกสมาคมต่างออกอาการแปลกใจ และแสดงความไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว  

เบื้องต้นเลยที่อ้างเหตุผลการป้องกันการนำมันสำปะหลังจากต่างประเทศมาสวมสิทธิในโครงการแทรกแซง มันก็น่าแปลกใจ เพราะตอนนี้ไม่มีโครงการประกันราคามันสำปะหลังแต่อย่างใด  

นั่นก็หมายถึงว่า รัฐบาลไม่ได้มีหลักประกันความเสียหายให้แก่เกษตรกรและผู้ค้ามันสำปะหลัง แต่การออกกฎออกมาทำให้การขนย้ายซื้อขายทำได้ลำบาก อย่าว่าแต่การลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลาว เขมร ลำพังแค่การขนย้ายซื้อขายระหว่างอำเภอภายในจังหวัดเดียวกันยังทำไม่ได้ง่ายๆ สร้างความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

ยิ่งเหตุผลในการสกัดการนำเข้าหัวมันจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิการแทรกแซง แต่ผลตรงกันข้าม การเปิดให้นำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศกลับจะทำให้ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ สามารถกำหนดราคาได้ เอื้อต่อการที่ไทยกำลังก้าวไปสู่ความเป็น “ฮับ” มันสำปะหลัง ตามรูปการณ์การออกประกาศดังกล่าว รังแต่จะทำให้ราคามันสำปะหลังในประเทศตกต่ำลง  

แน่นอน เรื่องเทคนิคเฉพาะทางแบบนี้ ทหารอาชีพอย่าง พล.อ.ฉัตรชัย ไม่น่าจะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับรายละเอียดมากนัก ต้องมีทีมงานชงมาให้ แต่เมื่อมีข้อมูลจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในวงการผู้ปลูกและผู้ค้ามันสำปะหลังสะท้อนกลับมา ก็น่าจะมีการพิจารณาทบทวนกันใหม่ ยี่ห้อ “บิ๊กนมชง” คงไม่เสียท่าให้ใครประจานกึ๋นฟรีๆ

กำปั้นหยก


- - คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก - กำปั้นหยก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - -

Last Updated on Monday, 17 November 2014 03:38

ท่าเรือเมืองชินโจวผงาดขึ้น “ฮับ” ขนถ่ายตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกว่างซี

Print

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port, 钦州港) เป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดในบรรดาท่าเรือเลียบชายฝั่งทะเล(อ่าวเป่ยปู้)ของกว่างซี และภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน

การท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port Authority, 钦州市港口管理局) ให้ข้อมูลว่า ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือของเมืองชินโจวมีจำนวน 5.58 แสน TEUs เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 มีเที่ยวเรือขนส่งจำนวน 2,139 เที่ยว (เฉลี่ยเดือนละกว่า 200 เที่ยว) แบ่งเป็นเที่ยวเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 258 เที่ยว และเที่ยวเรือขนส่งในประเทศ 1,881 เที่ยว

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท่าเรือเมืองชินโจวก้าวขึ้นเป็นท่าเรือที่มีปริมาณขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุด มีดังนี้  

หนึ่ง การขยายเส้นทางเดินเรือโดยตรงสู่ท่าเรือสำคัญๆ ในประเทศ อาทิ ไห่โข่ว (มณฑลไห่หนาน) จ้านเจียง กว่างโจวและเซินเจิ้น (มณฑลกวางตุ้ง) เซี่ยเหมินและเฉวียนโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) หนิงโป (มณฑลเจ้อเจียง) เซี่ยงไฮ้ (นครเซี่ยงไฮ้) เหลียนอวิ๋นก่าง (มณฑลเจียงซู) ชิงต่าง (มณฑลซานตง) เทียนจิน (นครเทียนจิน) และอิ๋งโข่ว (มณฑลเหลียวหนิง)

สอง การขยายและฟื้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ (นอกจีนแผ่นดินใหญ่) เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน (ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย)

สาม การพัฒนาระบบงานขนส่งตู้สินค้าร่วมกันระหว่างท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ในเส้นทางเดินเรือในประเทศ โดยมีท่าเรือเมืองชินโจวเป็นศูนย์รวม (ท่าเรืออีก 2 แห่ง คือ ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ และท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง)

สี่ กระบวนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งช่วยดึงดูดให้วิสาหกิจหันมาใช้ท่าเรือดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเรือเมืองชินโจวจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคตจากปัจจัยหนุนหลายประการ

อาทิ การที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) อนุมัติให้ท่าเรือเมืองชินโจวเป็น “ด่านนำเข้าธัญพืช” ของประเทศจีน โครงการลงทุนภาคการผลิตของวิสาหกิจชุดแรกในนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซียกำลังจะเริ่มเดินสายการผลิต และความต้องการทรัพยากรวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในบริเวณท่าเรือและพื้นที่่ใกล้เคียงมีเพิ่มมากขึ้น


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Monday, 17 November 2014 03:48

การทัศนศึกษา และการประชุมนอกสถานที่

Print

สมาคมฯ ได้จัดทัศนศึกษา และการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ นอกสถานที่ ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันถวายผ้าป่า ณ วัดบ้านไร่

 

ฟังการบรรยายแตนเบียน และเพลี้ยแป้งฯ โดย ดร.อัมพร วิโนทัย และการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์แป้ง Waxy โดย ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนพิเชษฐ์ และชมไร่มันสำปะหลังพันธุ์แป้ง Waxy

ฟังการบรรยายการพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยนายณัฐพล โสกุดเลาะ สถาบันวิจัยและพัฒนามิตรผล และชมการสาธิตการใช้เครื่องจักรกล

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

  

รับฟังการบรรยายการดำเนินการบริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

 

รับฟังการบรรยายการดำเนินการบริษัท วินด์เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และเยี่ยมชมกังหันลมผลิตไฟฟ้า


- - TTTA - -

Last Updated on Thursday, 20 November 2014 08:59

กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนมันสำปะหลัง

Print

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือสมาคมผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 4 สมาคม เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนมันสำปะหลังให้ชัดเจนภายใน 2 เดือน เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต พร้อมวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรองรับสถานการณ์ตลาดผันผวน ป้องกันราคาวูบ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลัง สมาคมโรงงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทางภาคเอกชนจึงเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1. แนวทางการพัฒนามันสำปะหลังให้เพิ่มขึ้นจากปีละประมาณ 30 ล้านตันมันสด เป็น 40 ล้านตันมันสด ภายในปี 2560 โดยภาคเอกชนมีความเห็นว่า สิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุดในขณะนี้ คือ เทคโนโลยีการผลิต ทั้งเรื่องดิน ปุ๋ย พันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพ และการทดแทนแรงงาน จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และภาคเอกชนร่วมทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนมันสำปะหลังให้เกิดความชัดเจนภายในเดือนธันวาคม 2557

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม แม้ภาคเอกชนจะมีกลไกในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน เมื่อตลาดเกิดความผันผวน หรือความต้องการสินค้าเกษตรจากต่างประเทศลดลง แต่สิ่งที่น่าห่วงคือ เมื่อเกษตรกรได้พัฒนาการผลิตตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว จะมีหลักประกันอย่างไรให้เกษตรกรสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ราคาต่ำกว่าต้นทุนได้ จึงได้มีมาตรการด้านต่างๆ อาทิ การชะลอการขุดมันสำปะหลัง ที่ต้องส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร  เนื่องจากการชะลอขุดมันสำปะหลังนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมอุปทานด้วย  

2. ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นให้ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถควบคุมการผลิตได้เอง และจัดหาลานเก็บมันไว้ขายเมื่อราคาดีขึ้น และ

3. แนวทางการชะลอการผลิตมันสำปะหลัง แม้การนำเทคโนโลยีมาใช้แปรรูปเพื่อเก็บมันสำปะหลังในระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ผลผลิตดีขึ้น  แต่เกษตรกรควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงที่เกษตรกรสูญเสียโอกาสการขุดมัน จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนเตรียมหารือถึงแนวทางการควบคุมชะลอการผลิตมันสำปะหลัง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2 เดือนนี้


- - หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ - -

Last Updated on Tuesday, 18 November 2014 02:12

ธัญพืชปิดลบ จากข่าวเปิดท่าเรือใหม่หลายแห่ง

Print

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (24 พ.ย.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ปิดร่วงทั้งกระดาน โดยสัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนธ.ค.ร่วง 5.25 เซนต์หรือ 1.41% ปิดที่ 3.675 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวสาลีส่งมอบเดือนธ.ค.ปรับตัวลง 4 เซนต์ หรือ 0.72% ปิดที่ 5.495 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนม.ค.ร่วงลง 5.25 เซนต์ หรือ 0.51% ปิดที่ 10.3375 ดอลลาร์/บุชเชล

สัญญาธัญพืชปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากศักยภาพการส่งออกของบราซิลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีท่าเรือเปิดใหม่หลายแห่งบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่น้ำแอมะซอน คาดว่าความเร็วในการบรรจุสินค้าลงเรือจะเพิ่มขึ้นถึง 40%

สัญญาข้าวโพดและข้าวสาลีปรับตัวลงจากคำสั่งซื้อทางเทคนิค โดยซาอุดิอาระเบียเสนอซื้อข้าวสาลีในราคาที่ถูกลง เนื่องจากปริมาณข้าวสาลีในตลาดมีอยู่ท่วมท้นทำให้ผู้ขายทั่วโลกเสนอขายข้าวสาลีอย่างต่อเนื่อง  

ขณะที่ทวีปอเมริกาใต้จะเกิดฝนตก ตลอดจนจะมีแดดจ้าและอากาศแห้งในอีก 10 วันข้างหน้า ซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของผลผลิต ส่วนจีนจะเกิดฝนตกชุ่มฉ่ำทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวสาลีปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

สำหรับยอดตรวจสอบการส่งออกในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. เผยให้เห็นว่า สหรัฐส่งออกข้าวโพด 20.9 ล้านบุชเชล ถั่วหลือง 102.3 ล้านบุชเชล และข้าวสาลี 16.4 ล้านบุชเชล สำนักข่าวซินหัวรายงาน


- - สำนักข่าวอินโฟเควสท์ - -

Last Updated on Tuesday, 25 November 2014 02:12

Page 3 of 310

Templates WordPress
Templates WordPress