This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Monday 28 July 2014  GMT+7
logo-ttta           

มันสำปะหลัง ออนไลน์

ความเคลื่อนไหวราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (13 มิ.ย. 55)

Print

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (วันที่ 13 มิ.ย. 55)

ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังขยับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ยังเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าในฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2554/55 (ต.ค.54-ก.ย.55) มีหัวมันออกมาแล้วถึงเดือน พ.ค. 55 (ต.ค. 54-พ.ค.55) 91% (ประมาณ 23 ล้านตัน) และยังคงเหลืออยู่ 9% (ประมาณ 2 ล้านตัน)

ราคาหัวมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เชื้อแป้ง 30%)

2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.80 2.40 - 2.90 2.50 - 3.00 2.50 - 3.20

ภาคเหนือตอนล่าง

(หัวมันรวม)

2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.10 - 2.30 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.95 - 2.30

ภาคตะวันออก                    

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.20 2.00 - 2.30

ภาคตะวันตก                      

(หัวมันรวม)

2.00 - 2.10 2.00 - 2.20 2.00 - 2.20 1.90 - 2.10 2.00 - 2.15 2.00 - 2.30

 ราคามันเส้น (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
คลังสินค้าส่งออก 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.70 - 6.80 6.50 - 6.75 6.40 - 6.60 6.20 - 6.80

ราคาแป้งมันสำปะหลัง (บาท/กก.)

ราคา ณ 9 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55
โรงแป้ง 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 12.80 - 13.00 13.00 - 13.20 13.00 - 13.50มันมันมัน-รายงาน 

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2012 06:17

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระวังเพลี้ยแป้งระบาดช่วงฤดูแล้ง

Print

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้ที่แล้งทั่วทุกภาค เนื่องจากเริ่มแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศน้อย ลมแรงแดดจัดตอนกลางวัน กลางคืนอากาศเย็น ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง อีกทั้ง แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน ที่คอยทำลายเพลี้ยแป้งมีปริมาณลดลง เพลี้ยแป้งจึงระบาดเพิ่มขึ้น

โดยที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ เพลี้่ยแป้งลาย เพลี้ยแป้งแจ็คเบียดเลย์ เพลี้ยแป้งสีเขียว เพลี้ยงแป้งสีชมพู ซึ่งระบาดโดยการติดไปกับคน ท่อนพันธุ์ กระแสลม และมด ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลง หากพบการระบาดให้แจ้ง สนง.เกษตรอำเภอ สนง.เกษตรจังหวัด เพื่อขรับการสนับสนุนแตนเบียน หรือแมลงช้างปีกใส เพื่อควบคุมการระบาดเพลี้ยแป้งในพื้นที่

สำหรับแนวทางการป้องกันกำจัดฯ ในพื้นที่ยังไม่พบการระบาด ทำได้โดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาด, เก็บซากพืชออกจากแปลง ไถพรวนหลายๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย 14 วัน, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำ และตรวจแปลงทุก 2 สัปดาห์  

ส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วให้หลีกเลี่ยงปลูกในฤดูแล้ง, ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดิน 14 วัน, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำ และตรวจแปลงทุก 14 วัน

อีกทั้งถ้าพบระบาดรุนแรงในมันอายุ 1-4 เดือน ให้ถอนทิ้งทั้งหมดแล้วทำลายนอกแปลง, ถ้าพบระบาดในอายุ 4-8 เดือน ให้ตัดยอดหรือถอนต้นที่พบนำไปทำลายนอกแปลง พ่นสารเคมีบริเวณที่พบทันที, พบการระบาดในอายุกว่า 8 เดือน ควรเก็บผลผลิต ตัดต้นทิ้งนำไปทำลาย ทำความสะอาดแปลง  

อย่างไรก็ตาม ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้ง เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า แตนเบียน หลีกเลี่ยงใช้สารเคมี ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้ตัวห้ำตัวเบียนที่เป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งถูกทำลาย


- - หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - -

Last Updated on Wednesday, 26 March 2014 05:37

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ณ ประเทศจีน

Print

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา จัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง - เทียนจิน - กวางโจว)  ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2557 โดย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจุดประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วัฒนธรรม และบทบาทระหว่างสมาคมไทย - จีน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม


- - TTTA - -

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 04:01

ท่าเรือเป๋ยไห่ของกว่างซีนำเข้า “มันเส้น” พุ่งสูง ผู้ประกอบการไทยพร้อมแค่ไหน?

Print

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : สถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลังแห้ง (หรือที่คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่า “มันเส้น”) ผ่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ของกว่างซีมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานศุลกากร เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรก ปี 57 ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่มีการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งสูงถึง 2.38 แสนตัน ขยายตัวสูงถึง 1.9 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

มันสำปะหลังแห้ง (มันเส้น) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล (Ethanol) และกรดมะนาว (Citric acid)  

หลายปีมานี้ ประเทศจีนมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ทว่า ศักยภาพการผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี  

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากร ชี้ว่า สถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังแห้งผ่านด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเทกอง (Bulk) ที่สำคัญของท่าเรือฯ กล่าวคือ เมื่อปี 56 มีการนำเข้ามันสำปะหลังแห้งมากเป็นอันดับ 6 ในบรรดาสินค้าเทกองทั้งหมดที่มีการนำเข้าผ่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่

ขณะที่ครึ่งปีแรกปี 57 ปริมาณนำเข้าขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 รองจากถั่วเหลือง (ใช้สำหรับการผลิตน้ำมันและอาหารสัตว์) และสินแร่นิเกิล แหล่งนำเข้าหลัก คือ เวียดนาม และไทย ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีการนำเข้าจากเวียดนามมากถึง 1.39 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด

กลุ่มผู้นำเข้าหลักเป็นกิจการร่วมทุน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ข้อมูลตั้งแต่ปี 55 - มิ.ย.57 กิจการร่วมทุนมีปริมาณนำเข้ารวม 4.74 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เฉพาะ 6 เดือนแรกที่ผ่านมา มีการขยายตัวสูงถึง 5.7 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน)

BIC เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังชาวจีน และได้ข้อมูลว่า ผู้ประกอบการจีนนิยมนำเข้ามันเส้นจากเวียดนามมากกว่าไทย เนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพมันเส้น ฝุ่นผง และวัตถุเจือปน (เศษหินดินทราย)

ดังนั้น ผู้ผลิตมันเส้นไทยจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตให้ได้มันเส้นชิ้นใหญ่และฝุ่นผงน้อยลง รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและการส่งออกไม่ให้เกิดฝุ่นผงเพิ่มขึ้น


- - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.thaibizchina.com - -

Last Updated on Monday, 21 July 2014 06:02

ระเบิดดินดาน 'เพิ่มผลผลิต' เกษตรกรผู้ปลูกมัน

Print

ไม่เพียงการดูแลอย่างใกล้ชิดจากระยะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง แต่ทว่าจุดเริ่มต้นเพื่อการต่อยอดไปสู่จุดนั้นอยู่ที่การเตรียมดิน ซึ่งแหล่งปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดินดาน ดังนั้น การไถระเบิดดินดาน เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตมันอีกทางหนึ่งด้วย

พนม ล้อมวงษ์ อดีตกำนันตำบลหนองฝ้าย หนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มองค์กรเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดระบบพิเศษพื้นที่มันสำปะหลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในปีนี้ ยืนยันว่า การไถระเบิดดินดาน สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง โดยในขณะนี้มีเกษตรกรที่รอคิวเพื่อใช้บริการศูนย์ให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอีกมากกว่าร้อยราย

“ขอฝากไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศว่า ให้ปรับปรุงการเตรียมดินด้วยการไถระเบิดดินดาน และถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยจะยิ่งทำให้ได้ผลดีมาก” พนม กล่าว

ดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเผยว่า หลังได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับการไถระเบิดดินดาน โดยพบว่า ช่วยทำลายการอัดแน่นของชั้นดินที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของพืช เป็นการช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดิน และถึงลดปริมาณวัชพืช ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.52 ทำให้เกษตรกรเกิดการยอมรับ จนทำให้มีความต้องการให้มีการไถระเบิดดินดานในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก  

ผอ.กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรกล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมได้จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรในการพัฒนาการเตรียมดินให้องค์กรเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์บริการเตรียมดินเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี ชัยนาท สระแก้ว กำแพงเพชร ลพบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร และชัยภูมิ โดยจะมอบชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดานในลักษณะการให้ยืมใช้เป็นระยะเวลา 11 ปี ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์จำนวน 2 คัน เครื่องมือไถระเบิดดินดาน เครื่องมือไถหัวหมู และเครื่องมือพรวน โดยศูนย์จะต้องบริหารจัดการและให้บริการชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดานแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปด้วย  

“เราจะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรเกษตรกร สามารถรับผิดชอบและรองรับการปฏิบัติการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาการเตรียมดินแก่สมาชิกชุมชนได้ รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการไถระเบิดดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร โดยจะเน้นหนักการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการได้ตลอดทั้งปี”  

ด้าน ไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยอมรับว่าที่ผ่านมาเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เตรียมดินก่อนปลูกพืชไร่โดยใช้วิธีการว่าจ้างผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถไถ โดยมักใช้ผาลจานจำนวน 1-2 ครั้ง ซึ่งเป็นการไถที่ตื้น เพียง 10-20 เซนติเมตรเท่านั้น ทำให้ดินใต้รอยไถพรวนมีการอัดแน่นหรือที่เรียกว่าชั้นดินดาน ผลที่ตามมานอกจากจะทำให้รากพืชหาอาหารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว การไถกลบที่ไม่ดียังทำให้มีวัชพืชเจริญเติบโตได้ดี ก่อให้เกิดการเพิ่มต้นทุนทั้งค่าปุ๋ยค่ายาในการกำจัดวัชพืช  

“กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ทำการศึกษาการพัฒนาการเตรียมดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยทำการสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อพัฒนาการเตรียมดินสำหรับพืชไร่ภายใต้โครงการจัดระบบพิเศษพื้นที่มันสำปะหลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)”  

นับเป็นอีกก้าวของกรมส่งเสริมฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันรู้จักนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช้ระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อันนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่มืออาชีพต่อไป

ทำมาหากิน : ใช้ 'เครื่องจักรกล' ระเบิดดินดาน 'เพิ่มผลผลิต' เกษตรกรผู้ปลูกมัน : โดย...สุรัตน์ อัตตะ


- - หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - -

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 06:21

Page 3 of 240

Templates WordPress
Templates WordPress